Logo Gekon s.r.o.


Geodetické práce Plzeň

www.geodeticke-prace-plzen.cz

Zaměření a vytyčení stavby

Zaměření a vytyčení stavby - ukázkaÚlohou zaměření staveb pro kolaudaci je získat přesnou polohu všech rohů domu a následné zobrazení skutečného provedení stavby do mapy. Pro vyznačení budovy (rodinného domu, chaty, rekreačního objektu a dalších budov) se vyhotovuje geometrický plán.

Opačným způsobem (zobrazení stavu z projektové dokumentace do terénu) je vytyčení stavby.


Vytyčení stavby musí provádět odpovědný geodet. Všechny rohy stavby se vytyčí a označí (stabilizují) v terénu způsobem podle možností terénu. Následuje sestavení tzv.laviček, které stanovují příslušnou výšku, což je důležité pro zhotovení základů.

Pro vytyčení stavby se vyhotovuje vytyčovací protokol o vytyčení stavby se seznamem souřadnic všech bodů (rohů budov) v systému S-JTSK a výškou v Bpv. Veškeré dokumentace o vytyčení předá vytyčovatel objednavateli vytyčení.

Před samotnou stavbou doporučujeme přesné vytyčení hranice pozemku, aby nedošlo k nedopatření, že stavba bude postavena na cizím pozemku.

Geometrické zaměření v terénu je provedeno totální stanicí Trimble S6 a přístrojem Trimble R8 GPS System.

Všechny operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů.

Zaměření a vytyčení stavby – cena

Cena za zaměření a vytyčení stavby je odvozena od členitosti půdorysu budovy a požadované stabilizace vytyčovaných bodů. Cena zahrnuje zpracování vytyčovacího protokolu. Orientačně lze určit cena následovně:

Vytyčení rodinného domu:
  1. 1500 – 6000,-/dům (ceny jsou individuální podle měřických prací, podle požadovaných služeb)

Doporučujeme Vám se přímo obrátit na nás, my Vám stanovíme obratem přesnou cenu podle situace v terénu