Logo Gekon s.r.o.


Geodetické práce Plzeň

www.geodeticke-prace-plzen.cz

Účelová mapa

Účelová Mapa - ukázkaÚčelová mapa je vždy mapa velkého měřítka, která obsahuje kromě prvků platné katastrální mapy také zákres dalších prvků a objektů nacházejících se na zemském povrchu, pod i nad povrchem země vyhotovených pro daný účel.

Účelová mapa se používá pro zobrazení projektů a plánů, obsahuje zákres inženýrských sítí (vedení kanalizačního řadu, vodovodního řadu, telefon, elektřina, plyn). Účelová mapa může dále obsahovat např. přípojky inženýrských sítí k novým budovám a pozemkům.

Účelová mapa vzniká přímým měřením v terénu a zakreslením, případně přepracováním nebo odvozením ze stávajících map. V terénu se zaměřují všechny podrobné body a další objekty měření, která mají účelový charakter. Pro potřebu účelové mapy se zaměřuje jak polohopis, tak i výškopis.

U nadzemních sítí se zaměřuje vždy průběh silnoproudu, sdělovací vedení a potrubí. Průběhy nadzemních sítí se do účelové mapy zakreslují spojením středů nosných prvků (sloupů).

Účelová Mapa - ukázkaPolohopisným podkladem pro tvorbu účelové mapy je katastrální mapa a výškopisným podkladem v měřítku 1:5000 s vyznačenými vrstevnicemi. Výsledkem je pak mapa se stávající situací evidovanou v katastru nemovitostí a skutečný stav v terénu.

Digitální podobu účelové mapy vyhotovíme v počítačové aplikaci Kokeš. Kokeš je vhodným systémem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl.

Konečná účelová mapa v papírové formě se získá až velkoformátovým tiskem na plotteru.

Kvalitně a rychle vyhotovíme účelovou mapu podle požadavků objednavatele.

Účelová mapa – cena

Cena za zaměření a vyhotovení účelové mapy se odvíjí od náročnosti zpracování a podle zaměřených hektarů (ha), složitosti terénu (přístupnosti, svažitosti, aj.).

Orientačně lze určit cena účelové mapy následovně:

VýkonMjCena(Kč)
zaměření liniových staveb (plyn, elektro, voda, kanal.)1 m20,-
Účelová mapa 1 : 200 a 1 : 2501 ha7000-18 000,-
Účelová mapa 1 : 5001 ha4000-8000,-
Účelová mapa 1 : 1 000 a 1 : 20001 ha2000-6000,-