Logo Gekon s.r.o.


Geodetické práce Plzeň

www.geodeticke-prace-plzen.cz

Naše reference

Zaměření skutečného provedení stavby Kaufland Plzeň (2000)

Tachymetrická mapa skládky Chotíkov (2000)

Kontrolní zaměření svislosti sloupů skeletu stavby Panasonic III Borská pole (2000)

Zaměření kanalizačních šachtic s určením výšek a hloubek Líně – Zbůch (2001)

Vyhotovení tachymetrické mapy v M 1:500 části areálu staveniště Sylván Plzeň (2001)

Vyhotovení tachymetrického plánu Vejprnického potoka v měř. 1:500 (2001)

Zaměření sesuvu tělesa železničního náspu Zdemyslice – železniční trať (2002)

Rozsáhlé pozemkové úpravy v obci Nalžovské Hory (2003)

určení výškových fixů v trase budované kanalizace Blatnice, stavba kanalizačního řadu (2003)

Zaměření skutečného provedení stavby komunikace ve Zbůchu (2004)

Zaměření rezervací (chráněné území a ochranné pásmo) v U rybníčků a ZCHÚ Dolejší draha pro Krajský úřad Plzeň (2004)

Zaměření nově vybudovaného prodloužení vodovodního řadu Město Touškov – Dolní náměstí (2005)

Rozsáhlé pozemkové úpravy v obci Divišov u Sušice a Platoř (2006 – 2007)

Vyznačení rozsáhlé části věcných břemen v obcích Bdeněves, Kozolupy a Město Touškov (2006)

Zaměření chráněného území a ochranného pásma v obcích Svaté Pole, Hromnice, Lučice, Tymákov (2006)

Zaměření chráněného území a ochranného pásma v obci Velké Hydčice (2007)

Geometrický plán pro rozdělení pozemku - komunikací v Boru u Tachova pro MÚ Bor (2008)

Geometrický plán pro rozdělení pozemku – stavební pozemky ve Všerubech u Plzně (2008)

Geometrický plán pro rozdělení pozemku – stavební pozemky ve Všerubech u Plzně (2009)

Vyznačení věcných břemen v obci Blatnice u Nýřan (2009)

Geometrické plány na rozdělení pozemků (Plzeň, Blatnice, Město Touškov, Bdeněves, Hojsova Stráž a spousty dalších (2010)

Účelové mapy na dobývací prostory (2010)

Zaměření areálu skládky Vysoká u Dobřan (2010)

Zaměření katastrálního území Michalovy hory (2010)

Geometrický plán pro rozdělení pozemku – stavební pozemky ve Všerubech u Plzně (2010)

Kompletní přeparcelace 150ti pozemků ve Šťáhlavech - GP (12/2010)

Účelové mapy pro dobývací prostory firmy TONDACH (2009, 2010, 2011)

Desítky geometrických plánů pro upřesnění vlastnické hranice a vytyčení jejího průběhu v terénu (2011)

Geomettrické plány na věcná břemena pro vedení a údržbu vodovodního řadu v obci Blatnice (2011)

Geometrický plán pro rozdělení rozsáhlé části pozemku v katastrálním území Bručná (2011)

Geometrické plány pro rozdělení pozemku pro účely rekonstrukce silnice mezi obcemi Vejprnice a Tlučná (2011)

Několik desítek geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen pro vedení a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek v obci Vejprnice (2011)

Parcelace ve městě Hluboká nad Vltavou "Selská pole" (2012)

Geometrické plány na upřesnění hranice pozemků v obcích Vejprnice, Tlučná, Líně, Blovice, Háje u Vodokrt, Chlumčany u Přeštic a další (2012)


Další provedené měřické práce:

Pro Mosteckou uhelnou společnost, a.s. jsme prováděly: Digitální zpracování - základní mapa závodu Vrskmaň (35 ha), základní mapa závodu Herkules (40 ha)

Pro pivovary Bohemia a.s.,Praha jsme prováděly: Základní mapa závodu pivovarů Benešov, Rakovník, Kralupy

Pro České cihelny Josef Meindl s.r.o. jsme prováděly: Základní důlné mapa cihelen Blížejov, Přeštice, Stod, Žihle

Pro Prestol Schwartzova, Plzeň jsme prováděly: vytyčovací práce na stavbě areálu RD v Černicích

Pro Městský úřad v Klatovech jsme prováděly: zaměření podzemního vápencového dolu Loreta u Klatov

Pro Městský úřad v Klatovech jsme prováděly: zaměření historického podzemí města Klatovy