Logo Gekon s.r.o.


Geodetické práce Plzeň

www.geodeticke-prace-plzen.cz

Důležité související odkazy

Český úřad zeměměřický a katastrální - www.cuzk.cz

Vyhledání katastrálního území v mapě - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx

Nahlížení do Katastru nemovitostí - http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Vyhledání parcely - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx

Časopis Zeměměřič - http://www.zememeric.cz