Logo Gekon s.r.o.


Geodetické práce Plzeň

www.geodeticke-prace-plzen.cz


Hledáte nějakou geodetickou firmu v Plzni?Geodetické práce Plzeň je společnost, která sdružuje specialisty zeměměřických činností s dlouholetými zkušenostmi.

Geodetické práce Plzeň jsou nositelem veškerých speciálních oprávnění, nutných pro výkon své činnosti.

Geodetické práce Plzeň nabízí opravdu široké spektrum služeb, jejichž cílem je řešení právě vašich problémů. A to bez zbytečných nákladů, v rozumném čase a vysoké kvalitě.

Na velmi vysoké úrovni je technické vybavení společnosti, výpočetní a přístrojová technika. Vypracujeme rychle a kvalitně všechny úkony kolem katastru nemovitostí, map a znaleckých posudků.Naše geodetické služby:

Pokud potřebujete vyhotovit geometrický plán, zaměřit pozemek, vytyčit hranice pozemku v terénu a označit je vybranou stabilizací (trubka, kolík, mezník), zaměřit váš nový dům popř. jinou stavbu (garáž, kotelna, zděná kolna), nebo vyhotovit účelovou mapu se zaměřením inženýrských sítí a přípojek či jakoukoliv mapu v papírové podobě přenést do počítačového grafického výkresu formou digitalizace mapy, nebo zhotovit znalecký posudek a odhad nemovitosti, neváhejte a obraťte se prosím na nás.


Vyhotovujeme zejména geometrické plány na vyznačení budov, rodinných domů, rekreačních domků, potřebné pro kolaudaci rodinného domu, to vše velmi rychle a kvalitně. V rámci okresu Plzeň - město vyhotovíme geometrický plán do týdne, v jiných okresech do 14 dnů. Rozdělení pozemku bez potřeby souhlasného prohlášení vyhotovujeme podle rozsahu, rozdělení o méně jak 10 bodech znatelných v terénu vyhotovíme v Plzni-městě do týdne, v jiných okresech do 14 dnů.Naší další službou, kterou poskytujeme je vytyčení (vyznačení) hranic v terénu, v případě, že si nejste jisti, kudy přesně vede vaše hranice pozemku.Další geodetické služby:

Veškeré poradenské služby v oblasti katastru nemovitostí

Vyhotovení návrhů na dělení pozemků

Geodetické práce v bodových polích

Vyhotovení mapových podkladů pro projekty veškerých stavebních prací

vyhotovení mapových podkladů pro ekologické stavby (mapy skládek)

Zaměření skutečného stavu provedení staveb pozemních, liniových i podzemních

Zaměřování podzemních prostor

Zaměření profilů a výpočty kubatur

Díky nejmodernějším přístrojům GPS jsme schopni dosáhnout maximální možné přesnosti a rychlosti !!!
Oborné poradenství a informace


Nabízíme Vám ZDARMA odborné poradenství, konzultace a veškeré informace ke geometrickému plánu a zaměření. Rádi poskytneme také formuláře nutné pro zápis do katastru.

Pokud máte zájem o kvalitní zpracování geometrického plánu za přijatelnou cenu, kontaktujte nás prosím na e-mail: info@geodeticke-prace-plzen.cz nebo na tel.: 723 982 202
E-Mail: info@geodeticke-prace-plzen.cz.

Tel.: 723 982 202.